Gülnaz Sarıyeva

İxtisas  Pediatr
Dərəcə Uzman Həkim
Təhsil İstanbul Universiteti, Cərrahpaşa Tibb Fakultəsi

Təhsil:
• 1992-2003-cü illər orta məktəb, Bakı şəhəri, Azərbaycan
• 2003-2009-cu illər Azərbaycan Tibb Universiteti, Pediatriya fakultəsi
• 2009-2010-cu illərMərkəzi Klinik Xəstəxana, Uşaq onkoloqu, internatura
• 2010-cu ildə STS (Seviye Tespiti Sınavı)
• 2011-2015-ci illər İstanbul Universiteti, Cərrahpaşa Tibb Fakultəsi, Uşaq Sağlığı və Xəstəlikləri ABD (tibbdə uzmanlıq)
• 2015-ci ildə “Obez Çocuklarda EKG’de P dalğa Dispersiyonu ve QT Dispersiyonu; Pulmoner Hipertansiyon Varlığının Araştırılması” elmi işinin müdafiəsi

İştirak etdiyi kurslar ve konqresler:
• 15th European NF Meeting, 6-9 Eylül 2012, İstanbul
• Nörometabolik Dismorfoloji Sempozyumu, 8-9 Mart 2013, İstanbul
• 49.Türk Pediatri Kongresi, 1.Balkan Pediatri Kongresi, 10-13 Haziran 2013, İstanbul
• Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği ‘’Çocuklarda İleri Yaşam Desteği’’ kursu, 3-4 Ekim 2013, İstanbul
• ‘’Neonatal Resüsitasyon’’ kursu, 28-30 Ocak 2014, İstanbul